Novinky

Podporujeme nadaci Šance onkoláčkům

Podporujeme nadaci Šance onkoláčkům
Martin Stránský jako záchranář, Pavel Horváth jako kuchař nebo Mahulena Bočanová jako zpěvačka – to jsou tři z celkem dvanácti známých osobností, které na fotografiích Ivana Mladenova ztělesnily vysněná povolání malých pacientů Fakultní nemocnice v Plzni. Výsledkem je unikátní kalendář s názvem TIME 2016, jehož křest se odehrál 4. prosince v plzeňském hotelu Angelo na charitativním večeru s názvem Andělské nadělení.
Více